bærekraft på børs s.jpg

BÆREKRAFT PÅ BØRS 2019

The Governance Group har analysert bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs – og vi kårer selskapene som rapporterer best. Resultatene offentliggjøres i Gamle Logen, mandag 2. september, 11:15: Velkommen til lansering med lunsj.

Rapporten kan lasts ned her.

Vi har analysert i hvilken grad selskapene på Oslo Børs knytter bærekraft til mål, strategier og vesentlige risikoer. Oppfyller selskapene kravene som stilles til dem, både fra investorer og regnskapsloven? Dette er vurderingskriteriene:

 • Generell kvalitet i rapportering på vesentlige bærekraftstema

 • Klimautslipp og klimarisiko (CDP og TCFD)

 • FNs bærekraftsmål (SDGs)


Ved lanseringen offentligjør vi listen over selskapene som havner øverst på pallen når det gjelder konkret og relevant rapportering. Vi presenterer også trender i bærekraftsrapportering, med styrkene og svakhetene til selskapene på Oslo Børs.

Styreledere og konsernledere fra børsnoterte selskaper som har knekt koden for konkret bærekraftsrapportering vil dele sine refleksjoner på hvordan dette feltet beveger seg fra fjas til fakta – og hvordan bærekraftsfaktorer kan benyttes som styringsinformasjon.

PROGRAM

Hovedfunnene fra analysen av bærekraftsrapporteringen til de største 100 selskapene på Oslo Børs

 • Intro ved Per Espen Stoknes, BI: Hvorfor er det viktig å kvalitetssikre ESG-informasjon?

 • Presentasjon av funn ved The Governance Group

Markedsplassen og myndighetene: Klarere krav til bærekraftsinformasjon?

 • Jan Tore Føsund – ekspedisjonssjef, Nærings- og fiskeridepartementet

 • Håvard Abrahamsen – administrerende direktør, Oslo Børs

Hvilke forhold innen bærekraft vektlegger styrer?

 • Gunn Wærsted – styreleder, Telenor

 • Gisele Marchand – styreleder, Gjensidige

Er bærekraft relevant for finansdirektørene?

 • Lars Røsæg – Chief Financial Officer, Yara

 • Per Bjarne Lyngstad – Chief Financial Officer, Borregaard

ESG-refleksjoner fra en aktiv kapitalforvalter

 • Rune Selmar – administrerende direktør, ODIN

Speakers.JPGPÅMELDING
Velkommen til lansering – meld deg på her.
Arrangementet er gratis, men merk at det er et begrenset antall plasser.


Tidspunkt:         Mandag 2. september – klokken 11:15 til 13:00
Sted:                   Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo